Pecha Kucha Göteborg logoPecha Kucha gbg nyhetsbrev #3
FILMFESTIVALEN SPECIAL!


Nu pÅ onsdag!

photo by Lovisa Ringborg

Pecha Kucha GBG slår sig samman med Göteborg International Film Festival för att presentera vårt första specialevenemang. Temat är "film" i dess bredaste bemärkelse. Notera att detta evenemang går av stapeln i filmfestivaltältet och att det krävs medlemskort för inträde.

Onsdagen 30/1 Pecha Kucha GBG vol #6
Göteborg Film festival Special
Plats: Filmfestivaltältet nära Järntorget
Tid: 19.30 (börjar 20.20)
Gratis! men det krävs filmfestivalpass för att komm in i tältet. Det kostar 35 sek, kan köpas i entren och gäller även på andra filmfestivalaktiviteter.
Talare: Produktionsbolaget Dansk Skalle, fotograferna Mikael Olsson & Ola Kjelbye, filmskaparen Fredrik Egerstrand, Bo Sjökvist från Film i Väst, Anders Goligar från GP TV, Filmskaparen Jakob Stålhammar, scenografen Lena Selander, Frida Sjöstam, Rörlig bild lärarinnan och kuratorn Sarah Smith, Pirate Bay - förmodligen världens största filmdistrubutör, m.fl.


Pecha Kucha - seriÖst kul!

Med rötterna i Tokyo är "Pecha Kucha" (japanska för ljudet av konversation) ett unikt presentationsevent där lokala och besökande kreatörer från alla olika områden presenterar 20 bilder som var och en visas i 20 sekunder – ett nervkittlande kaleidoskop av inspiration, idéer och arbete. Pecha Kucha är en global rörelse, för närvarande aktiv i en mängd städer världen över!

Vi hoppas kunna skapa en plattfrom i Göteborg
där folk kan träffas, utbyta erfarenheter och lära av varandra under avslappnade former. Målet är att inspirera den lokala kreativiteten, stimulera kross-disciplinära samarbeten och nya affärsmöjligheter, samtidigt som vi har kul tillsammans.

Vi välkomnar: Arkitekter, inredningsdesigners, grafiska designers, gamedesigners, artister, modedesigners, innovatörer, entreprenörer, kreativa studenter och alla andra med idéer världen borde få ta del av. Om du vill presentera en ny byggnad, möbler, bok, reklamkampanj, modekollektion, uppfinning eller någon annan typ av idé eller design, tveka inte att ansöka nu för en chans att presentera dina idéer.

Läs vidare
» Pecha Kucha GBG
» Pecha Kucha (globala sidan)
» Pecha Kucha GBG @ Facebook
» Pecha Kucha GBG @ MySpace
» Läs om Pecha Kucha i TIME Magazine

information & pressmaterial
» PKNGBG informationsblad (PDF / 154kb)
» PKN002 pressbild (JPG / 2.1mb)
» PKNGBG jingle (MP3 / 436kb)

Kontakt
» Jesper Larsson (Next Century Modern)


AVREGISTRERA

Det är inget vi rekommenderar men klicka här om du vill avregistrera dig från detta nyhetsbrev.  Pecha Kucha gbg newsletter #3
FILM FESTIVAL SPECIAL EDITION!


THIS COMING WEDNESDAY!

momus

Pecha Kucha GBG join forces with Göteborg International Film Festival to present our first special edition event. The theme is "Film" in it's widest interpretation. Note that this event will be held in the film festival tent and requires a members card.

Wednesday 30/1 Pecha Kucha GBG vol #6
Göteborg Film festival Special
Venue: Film festival tent close to Järntorget
Time: 19.30 (starts 20.20)
It's free! but requires a Film festival memberscard. it cost 35 sek and can be bought in the entrance and will also grant access to the rest of the film festival activities.
Speakers: Production company Dansk Skalle, photographers Mikael Olsson & Ola Kjelbye, film maker Fredrik Egerstrand, Bo Sjökvist from Film i Väst, Anders Goligar from GP TV, Film maker Jakob Stålhammar, set designer Lena Selander, Frida Sjöstam, film teacher and curator Sarah Smith, Pirate Bay - probably the biggest film distributer in the world, and more...


Pecha Kucha - serious fun!

Born in Tokyo a few years ago, “Pecha Kucha” (Japanese for the sound of conversation) is a unique show-and-tell event where local och visiting creatives from all disciplines present 20 slides for 20 seconds each – an exhilarating kaleidoscope of inspirations, ideas and work. Pecha Kucha is a global movement currently active in over a dozens cities around the globe!

We hope to create a platform in Gothenburg where people can meet, exchange experiences and learn from eachother under laid-back circumstances. The goal is to inspire the local creativity, stimulate cross-discipline collaborations, open up for new business oppertunities and have fun together.

We are inviting: Architects, interior designers, graphical designers, game designers, artists, fashion designers, inventors, entrepreneurs, creative students or anyone else with ideas the world needs to know about. If you want to present a new building, furniture, book, add campaign, fashion line, gadgets or any other idea or design do not hesitate and apply now for your chance to present your ideas to the world.

Read more
» Pecha Kucha GBG
» Pecha Kucha (global site)
» Pecha Kucha GBG @ Facebook
» Pecha Kucha GBG @ MySpace
» Read about Pecha Kucha in TIME Magazine

information & press material
» PKNGBG information sheet (PDF / 154kb)
» PKN002 press pic (JPG / 2.1mb)
» PKNGBG jingle (MP3 / 436kb)

Contact
» Jesper Larsson (Next Century Modern)


UNSUBSCRIBE

It's nothing we recommend but click here if you would like to unsubscribe from this newsletter.
partner logosPecha Kucha Night ® is a registered trademark


Klein Dytham Architecture Next Century Modern ADA - Association for Design and Advertising Svensk Form Väst